Podatki o izdajatelju spletnega portala www.danpodiplomi.si

ERACON družba za poslovno svetovanje in izobraževanje, d.o.o.
Ljubljanska cesta 32, 1241 Kamnik
Matična številka: 3436071
Davčna številka: 58115692,
Zavezanec za DDV: Da
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Srg št. 2008/37661
Elektronska pošta: eracon@eracon.si